НОВИНИ

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості займається працевлаштуванням усіх категорій безробітних громадян, у тому числі людей з інвалідністю. Діяльність служби зайнятості, що пов`язана з працевлаштуванням інвалідів, має організаційний, системний, комплексний та адресний характер.

Інвалідність − це соціальне явище, уникнути якого неспроможне жодне суспільство.

16 грудня 2010 року Україною була ратифікована Конвенція ООН про права інвалідів, підписана у Женеві 13 грудня 2006 р. Мета цієї Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини.

В сучасних умовах допомога в працевлаштуванні інвалідів є одним з найважливіших завдань, які стоять перед службою зайнятості. Особи з інвалідністю потребують особливої допомоги у виборі професії, побудові професійної кар’єри, підвищенні конкурентоспроможності  на ринку праці. Саме тому вимогою часу є приділення особам з обмеженими можливостями особливої уваги з боку громадських організацій та служби зайнятості.

Херсонська обласна служба зайнятості не залишає інвалідів один на один з їх проблемами. З метою привернення уваги до проблем людей з обмеженими можливостями центри зайнятості спільно з роботодавцями, громадськими організаціями інвалідів, навчальними закладами проводять ярмарки вакансій, презентації професій, дні відкритих дверей для інвалідів, семінари з роботодавцями.

Результатом такої роботи стало працевлаштування протягом 9 місяців за сприяння Херсонської обласної служби зайнятості 228 безробітних з числа інвалідів, що на 32 особи більше, ніж в 2013 році.

Сьогоднішня політика по відношенню до інвалідів значною мірою  відображає загальні умови життя, а також соціальну та економічну політику в країні. Однак у відношенні до інвалідів склалося багато специфічних факторів, що впливають на умови їхнього життя. В умовах економічної нестабільності, кризового стану практично всіх складових гуманітарної сфери інваліди виявилися найбільш незахищеною категорією населення.