Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХП.

ЗУ «Про зайнятість населення» від 5.07.2012 р. № 5067-VI.

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом МОЗ №246 від 21.05.2007 р.,

«Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі», затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 р.,

«Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами», затверджений наказом МОЗ №299 від 24.12.1999 р. та інші подібні нормативні документи.

ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6.10.2005 р. №2961-ІV

ЗУ «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. № 1489-III.

Наказ Держкомстату України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці" від 03.08.2009 р. № 294.

Ст. 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. № 8073-Х.

Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затверджений постановою КМУ від 22 грудня 2010 р. №1171 (з відповідними доповненнями).

Форму затверджено наказом Державного центру зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів від 19 листопада 2007 р. №91/109.

Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1836 із відповідними доповненнями)