Про нас

 

У 2008 році Програма розвитку ООН, Міжнародна організація праці та Державний центр зайнятості ініціювали і розпочали в Україні спільний Проект «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості». Його мета - сприяти активній інтеграції людей з інвалідністю до відкритого ринку праці і забезпечення їхніх рівних прав і можливостей.

Впродовж близько трьох років діяльності Проекту, було розроблено і апробовано Модель працевлаштування та забезпечення зайнятості людей з інвалідністю в Україні та Методологію надання центрами зайнятості соціальних послуг людям з інвалідністю. Наріжним каменем запропонованих Моделі і Методології є індивідуальний підхід до кожної людини з інвалідністю, який досягається шляхом тісної співпраці та інформаційного обміну між усіма учасниками процесу працевлаштування та забезпечення зайнятості.

Впродовж березня-жовтня 2010 року Модель, включно з Методологією пройшли апробацію в 7 центрах зайнятості міста Києва, Київської та Чернігівської областей. Враховуючи задовільні результати пілотування Моделі та Методології, у 2011 році географію апробації було розширено ще на 83 центри зайнятості Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості. 

Проект ПРООН, МОП та ДЦЗ «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості» робить окремий акцент на зміні ставлення до людей з інвалідністю, як до таких, що можуть бути конкурентоспроможними працівниками. 

Залученими до Проекту експертами запропоновані зміни до чинної нормативно-правової бази України відповідно до міжнародних норм, зокрема передбачених в Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та в конвенціях і рекомендаціях МОП.