Ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.

Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а саме:

Інформація для осіб віком старше 45 років

Інформація для осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби)

Інформація для осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа осіб з інвалідністю

Інформація для внутрішньо переміщених осіб

 

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

 

Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 1, стаття 30)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2015 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 25.06.2015  № 661 «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер»